Integritetspolicy för Köpings Elektriska AB

 

  1. Inledning

Köpings Elektriska AB är mån om att skydda din integritet och dina personuppgifter.
Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och skyddar personuppgifter i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar och bestämmelser.

 

  1. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi kan samla in följande typer av personuppgifter från dig som kund, anställd eller leverantör:

- Namn och kontaktinformation, inklusive adress, telefonnummer och e-postadress.
- Identitetsinformation som personnummer, org. nummer och fastighetsbeteckning.
- Finansiell information, inklusive betalningsinformation.
- Anställningsinformation, inklusive CV och arbetsrelaterade uppgifter (endast för anställda).
- Annan information som du frivilligt delar med oss i samband med våra tjänster.

  1. Hur använder vi personuppgifter?

För dig som kund:

- Att kommunicera med dig för att utföra beställt uppdrag.
- Att administrera order och fakturering.
- Att ansöka om bidrag av statliga myndigheter.
- Att skicka in anmälningar till Nätägare ang. din elanläggning.
- Att administrera försäkringsärenden.

För dig som anställd:

- Namn och kontaktinformation, inklusive adress, telefonnummer och e-postadress.
- Personnummer
- Anställningsinformation, inklusive CV och arbetsrelaterade uppgifter.
- Kontaktinformation till nära anhörig.

För dig som leverantör:

- Namn och kontaktinformation, inklusive adress, telefonnummer och e-postadress.
- Org. Nummer
- Administrera och hantera leverantörsrelationer.
- Behandla betalningar och fakturering.

 

  1. Delar vi personuppgifter med tredje part?

Vi kan dela personuppgifter med tredje parter i följande situationer:

- Med våra samarbetspartners och underleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster.
- I enlighet med lagliga krav eller domstolsbeslut.
- Vi delar ej personuppgifter till tredje land.
- Vi delar ej personuppgifter till tredje part som är till för reklam.

 

  1. Hur lagrar och skyddar vi personuppgifter?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring, radering eller andra obehöriga behandlingar.
Personuppgifter kommer att lagras 5 år efter senaste aktiva ärende från
personuppgiftsägaren eller enl. gällande lagstiftning/revisionsregler.

 

  1. Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till, korrigering av eller radering av dina personuppgifter.
Du har också rätt att invända mot eller begränsa vår behandling av dina personuppgifter.
Om du vill göra något av detta eller har andra frågor kring dina personuppgifter hos oss så vänligen kontakta oss:

Köpings Elektriska AB
Ullvileden 1
731 36 Köping

Tel: 0221-136 40
Mail: info@kopingsel.se
Kontaktperson: Thomas Persson

 

Denna policy är senast uppdaterad 2023-06-02 - REV: 2